top of page

"Ons doel is om vastgoed duurzaam te verbinden met kapitaal tegen een goed rendement met de juiste mensen"

Will B. Frank is opgericht in 2017 door Krijn Kleemans LLM MSc.  Zijn netwerk en ervaring (opgedaan bij ING Real Estate Finance en FGH bank) bleken een goede basis voor de "Debt Brokerage & Advisory" services voor professionele vastgoedbeleggers en ontwikkelaars. Naast Debt Brokerage & Advisory verzorgen we ook beheer van leningportefeuilles, strategisch advies, communicatie met financiers en aankoopbegeleiding.

Will B. Frank heeft een goede relatie met alle vastgoedfinanciers die actief zijn in Nederland en kan alle soorten financieringen (belegging, ontwikkeling en overbrugging) vanaf €250.000,- tot €50.000.000,- structureren en onderbrengen.

Vanaf 2019 zijn de activiteiten uitgebreid met "Alternative Funding Solutions" via een eigen netwerk van vermogende particulieren. Als de reguliere financiers de benodigde financiering niet (volledig) kunnen realiseren dan benaderen wij onze private financiers.

Eind 2023 hebben we Will B. Frank Fiduciary Services opgericht voor toezicht- en bestuursfuncties en commissariaten. We treden op als bestuurder van de stichting bewaarder van enkele vastgoedfondsen die door onze opdrachtgever worden beheerd en we adviseren professionele vastgoedondernemingen.

In 2024 zijn we met Will B. Frank Ventures gestart voor activiteiten die zijn gericht op equity. Indien zich een interessante investering voordoet waarbij binnen 2 tot 10 jaar waarde kan worden toegevoegd dan helpt Will B. Frank Ventures met de structurering en de funding, neemt deel in de investering en kan optreden als bijvoorbeeld Investment Manager tegen een initiatievergoeding, bestuurder of beheerder tegen een bestuurs- of beheervergoeding en een resultaatafhankelijke beloning. 

Wij staan voor een informele en professionele persoonlijke benadering. Betrouwbaar, zorgvuldig, open en direct met het oog op samenwerkingen voor de lange termijn.

 

OVER ONS

bottom of page